Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

ZASADY ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH

Warunkiem przeprowadzenia rozrachunku między dwoma bankami jest posiadanie przez zleceniodawcę niezbędnych środków na jego rachunku bieżącym w NBP. Rachunki bieżące otwierane dla poszczególnych banków przez NBP służą między innymi przeprowadzaniu rozrachunków między nimi, będących wynikiem dyspozycji płatniczych ich klientów, a także wtórnych rozliczeń, na przykład z tytułu wzajemnych lokat. Banki mogą przeprowadzać rozliczenia także bez udziału NBP, wymieniając między sobą dokumenty rozliczeniowe swych klientów. Jednak ostateczne rozliczenie sald wynikających z tych rozrachunków przebiega za pośrednictwem ich rachunków bieżących w NBP.

Obowiązująca technika rozliczeń bezgotówkowych jest przystosowana do istniejących obecnie warunków techniczno-organizacyjnych i stosowanych metod rozliczeń wykorzystujących papierowe dokumenty rozliczeniowe, ale wprowadzane są już rozliczenia bezdokumentowe. Następuje wówczas przyspieszenie i uproszczenie rozrachunków między oddziałami różnych banków oraz między nimi a NBP jako bankiem centralnym. Przy tradycyjnej technice operacyjnej w wymianie zleceń płatniczych oddziały operacyjne banków posługują się:

– dokumentami pierwotnymi,

– awizami,

– zestawieniami awizów.

Dowodami pierwotnymi są dowody uznaniowe i obciążeniowe, wyrażające dyspozycje klientów banku (np. polecenie przelewu), lub dyspozycje własne banku (np. noty memoriałowe). Awizy są wewnętrznymi rozrachunkowymi dokumentami bankowymi, przy których oddział A przesyła oddziałowi B zaksięgowane dowody pierwotne dla dokonania na ich podstawie księgowań wtórnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.