Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Zakres instrumentów oraz wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa

Zmienne Kształtowanie struktury marketingu zależy ponadto od tego, ile decyzyjne jest instrumentów, którymi może dysponować przedsiębiorstwo jako zmiennymi decyzyjnymi. Zintegrowaną „kompozycję” instrumentów i działań w dziedzinie sprzedaży najdogodniej stworzyć wtedy, gdy wszystkie przybierają postać zmiennych decyzyjnych przedsiębiorstwa. Mogą być wówczas względnie elastycznie zmieniane i dostosowywane wzajemnie w taki sposób, aby pozwalały najlepiej osiągnąć ustalone cele w danych warunkach zewnętrznych. Jeżeli wszystkie instrumenty i działania wchodzące w skład marketingu przybierają postać zmiennych decyzyjnych, to z punktu widzenia przedsiębiorstwa nie mają one charakteru warunków ograniczających.

Ograniczenia w kształtowaniu struktury marketingu mogą występować nie tylko w sferze zasobów, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, lecz również w sferze instrumentów. Ograniczenia w tej drugiej sferze polegają na tym, że pewne instrumenty i działania, wchodzące w skład marketingu, mogą mieć dla przedsiębiorstwa charakter zmiennych zależnych lub zmiennych niezależnych (instrumenty kształtowane poza przedsiębiorstwem nie przestają być zmiennymi decyzyjnymi, lecz przestają być nimi jedynie dla przedsiębiorstwa). Zakres instrumentów, którymi może dysponować przedsiębiorstwo jako zmiennymi decyzyjnymi, zależy głównie od:

– 1) systemu rozwiązań instytucjonalnych w sferze obsługi rynku

– 2) systemu i sposobu interwencji państwa w działalność przedsiębiorstw

– 3) struktury podmiotowej rynku.

Krztałtowanie struktur marketingu w firmie

Marketing obejmuje kompleks instrumentów i działań w sferze obsługi rynku. W zależności od rozwiązań instytucjonalnych ten kompleks instrumentów i działań może być rozdzielony wśród różnych podmiotów gospodarczych. Jedynie w zintegrowanych, kompleksowych systemach organizacyjnych wszystkie instrumenty marketingu mogą być skupione w jednej organizacji. W warunkach istnienia odrębnych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, a więc w warunkach, które dominują w rzeczywistości, pewne instrumenty występują jako zmienne decyzyjne przedsiębiorstw produkcyjnych, inne natomiast – jako zmienne decyzyjne przedsiębiorstw handlowych.

Zmiennymi zależnymi, a nie decyzyjnymi, dla przedsiębiorstwa produkcyjnego mogą więc być omówione poprzednio instrumenty związane z dystrybucją. Zmiennymi zależnymi dla przedsiębiorstwa handlowego mogą być: produkt, jego wyposażenie itp.

Kształtując strukturę marketingu w przedsiębiorstwie, należy zatem uwzględnić konieczność wzajemnego dostosowywania instrumentów mających dla przedsiębiorstwa charakter zmiennych decyzyjnych i zmiennych zależnych.

W zależności od systemu i sposobu interwencji państwa w działalność przedsiębiorstw kształtowanie pewnych instrumentów może być w szerszym lub węższym zakresie zastrzeżone dla organów państwowych. Dla przedsiębiorstwa mogą więc one mieć charakter zmiennych zależnych, a nawet zmiennych niezależnych. Na przykład państwo może określić zasady uruchamiania reklamy, przeciwdziałając jej niepożądanym lub szkodliwym formom. Może ono ustalać zasady kształtowania cen lub bezpośrednio ustalać ceny na niektóre produkty i usługi. Przy opracowywaniu struktury marketingu trzeba wówczas uwzględniać fakt, że pewne instrumenty muszą być do niej włączone jako warunki ograniczające.

Tworzenie zintegrowanej „kompozycji” instrumentów i działań marketingowych nie może być w tej sytuacji oparte na zasadzie ich wzajemnego dostosowywania, lecz na zasadzie dostosowywania zmiennych decyzyjnych do instrumentów tworzonych na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jeżeli więc np. cena produktu jest ustalona poza przedsiębiorstwem, to inne instrumenty i działania marketingowe muszą być kształtowane w taki sposób, aby wraz z daną ceną tworzyły zintegrowany system oddziaływania na zjawiska rynkowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.