Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Wybór kanałów dystrybucji

– Pojęcie „wybór kanałów dystrybucji” odnosi się do trzech typów decyzji5:

– 1) adaptacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo decyduje się na wykorzystywanie istniejących w praktyce kanałów dystrybucji

– 2) modyfikacji kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo w wyniku przeprowadzonej oceny dokonuje zmian w funkjonujących kanałach dystrybucji w całym cyklu życia produktów

– 3) kreowania kanałów, wtedy gdy przedsiębiorstwo kształtuje nowe kanały zwykle polega to na powołaniu nowych ogniw lub wykorzystaniu istniejących w odmienny sposób.

Wybór kanałów dystrybucji powinien się rozpoczynać niejako „od końca”, tj. od zbadania segmentów rynku, na których przedsiębiorstwo zamierza działać, od analizy istotnych cech ostatecznych nabywców itp. Szczegółowe informacje w tym zakresie ułatwiają określenie sposobów oferowania towarów konsumentom, liczby i typów punktów sprzedaży detalicznej, warunków sprzedaży itp. Podjęte – w wyniku analizy różnych możliwości – decyzje o sposobach oferowania towarów ostatecznym nabywcom mogą być dopiero podstawą analizy i wyboru różnych sposobów doprowadzania tych towarów do sieci detaliczną lub bezpośrednio do konsumentów. Trzeba jednak podkreślić, że występująca między składnikami kanałów dystrybucji wzajemna zależność sprawia, że przy wyborze sposobów doprowadzania towarów do sklepów należy uwzględnić sposób oferowania tych towarów konsumentom.

Decyzje podejmowane przez przedsiębiorstwo przy wyborze kanałów dystrybucji mogą być podzielone w układach:

– pionowym, odnoszącym się do liczby różnych szczebli na drodze przepływu prawa własności i fizycznego przepływu towarów

– poziomym, odnoszącym się przede wszystkim do liczby i typów pośredników na każdym szczeblu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.