Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

System rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

Także wówczas, gdy z jeszcze innych powodów poziom rywalizacji ludzi wewnątrz organizacji jest wysoki, nie służy to wzajemnemu przekazywaniu wiedzy i dzieleniu się doświadczeniami.

Kolejną barierą może być zbyt wysokie tempo pracy (za duże obciążenie pracą). W takich warunkach ani nie rozwija się komunikacja, ani też nie jest możliwe uruchomienie opisywanych wyżej procesów (w szerszej skali).

System rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, bazujący na dużej liczbie pracowników „własnych” firmy, może dobrze sprawdzać się w zakresie tej wiedzy i tego doświadczenia, które już w firmie są (w osobach jej wartościowych pracowników). To jednak zupełnie nie wystarcza wówczas, gdy zachodzi potrzeba dokonania skokowych zmian jakościowych w zakresie systemu zarządzania, technologii, kultury organizacji itd. W takich przypadkach potrzebnej wiedzy nie ma w firmie bądź też ma ją bardzo nieliczne grono osób. Wówczas rozwiązaniem może być szkolenie dwuetapowe.

W etapie pierwszym szkolona jest – w firmie bądź poza nią – pewna wyselekcjonowana grupa „promotorów zmian”. Szkolenia powinny dotyczyć tak kwestii merytorycznych, jak i wybranych elementów dydaktyki. W etapie drugim „promotorzy zmian” szkolą tych wszystkich pozostałych ludzi w firmie, którzy powinni zostać przeszkoleni.

„Promotorów zmian” należy dobierać z grona osób cieszących się zaufaniem i pewnym autorytetem wśród kierowników i pracowników firmy. W przeciwnym razie efektywność szkoleń będzie niska (ludzie nie będą chcieli się od nich uczyć). Cały ten proces powinien naturalnie zostać starannie zaplanowany i skoordynowany.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.