Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Świadczenie pieniędzne dla osoby pracującej

W Kodeksie pracy używa się wyłącznie słowa „wynagrodzenie”. W praktyce funkcjonują równolegle dwa terminy: „wynagrodzenie” i „płaca”, traktowane dziś jak synonimy.

Wcześniej, przed 1990 rokiem, szczególnie w teorii, płaca była pojęciem węższym niż wynagrodzenie. Obejmowała wyłącznie te składniki wynagrodzenia, które miały związek z treścią i rezultatami pracy. Termin „wynagrodzenie” był szerszy i obejmował oprócz płacy również niektóre świadczenia związane z pracą, niezależne jednak od jej rodzaju i rezultatu.

W dalszym ciągu tej książki terminy „płaca” i „wynagrodzenie” będą używane zamiennie. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że prawnicy stosują wyłącznie termin „wynagrodzenie”.

Jako ciekawostkę można dodać, że w przedwojennej Polsce słowo „wynagrodzenie” nie było w ogóle stosowane w języku urzędowym. Używano określeń „płace” i „zarobki”. Płace były związane ze stanowiskami nierobotniczymi a zarobki z zawodami i płacami robotniczymi20. Dziś jest to, oczywiście, całkowicie nieaktualne.

Dla celów praktycznych, nie wdając się dłużej w dylematy teoretyczne, przyjmiemy następującą, bazującą na Kodeksie pracy, ogólną definicję pojęcia „wynagrodzenie”:

Wynagrodzenie stanowi świadczenie należne z tytułu wykonywania pracy najemnej, w następstwie uprzedniego zawarcia umowy o pracę. Najdalej po 7 dniach umowa musi być zawarta na piśmie.

Wynagrodzenia obejmują – jak informuje GUS21 – wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty należne pracownikom z tytułu pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.