Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Struktura sfery badawczej – dalszy opis

Badania te mają dostarczyć informaq’i o kierunkach i możliwościach rozwoju procesów techniczno-technologicznych, o możliwościach usprawnień organizacyjnych oraz o aktualnych i przyszłych zasobach przedsiębiorstwa i związanych z tym możliwościach (ograniczeniach) działania na rynku.

Finalnym elementem sfery badawczej, ale zarazem uzasadniającym podejmowanie badań analityczno-diagnostycznych, są procesy prognozowania. Polegają one na określaniu charakteru i kierunków zmian zewnętrznych i wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa oraz – na tle analizy tych zmian – opracowywaniu prognoz sprzedaży produktów na rynku. Prognozowanie sprzedaży opiera się przede wszystkim na badaniach analityczno-diagnostycznych oraz prognozach popytu, jak również rozwoju techniki i technologii wytwarzania. Prognozowanie w przedsiębiorstwie wymaga wykorzystania prognoz opracowywanych w skali makroekonomicznej i dotyczących różnych zjawisk społeczno-ekonomicznych (takich, jak prognozy demograficzne, prognozy rozwoju techniki i technologii wytwarzania). Sferę badawczą marketingu przedstawiono w tablicy 1.2.

System Prowadząc badania zjawisk zewnętrznych i wewnętrznych badań w przedsiębiorstwie, należy zapewnić ich wzajemne powiązanie i uzgodnienie. Składają się one bowiem razem z procesami prognozowania na przygotowanie zbioru instrumentów i działań na rynku.

Przygotowanie tego zbioru instrumentów i działań będzie niepełne i niewystarczające, jeżeli zostaną pominięte informaqe uzyskiwane w wyniku określonego typu badań. Jest ono również niepełne, jeżeli badania obejmują jedynie analizę zjawisk, które wystąpiły w przeszłości, pomijając przewidywane ich kształtowanie się w przyszłości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.