Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Sprzedaż usług i ich reklama

Cechą charakterystyczną marketingu sieciowego jest dwu- kierunkowość działalności. Pierwszy kierunek polega na współpracy i „odsprzedaniu” samego pomysłu innym osobom. Osoba działająca w imieniu przedsiębiorstwa (stosującego tę formę sprzedaży bezpośredniej) proponuje innym zainteresowanym rozpoczęcie działań na własne konto i wejście do grupy dystrybutorów. Wprowadzanie do sieci nowych osób określa się mianem sponsorowania. Przedsiębiorstwo wynagradza sponsorów za wyszkolenie nowych współpracowników według specjalnych zasad.

Drugi kierunek działalności to sprzedaż towarów lub usług i ich reklama. Tak więc dystrybutor zaopatruje nabywców w towary lub usługi oraz współpracuje z innymi osobami, które także budują swoje sieci.

W systemie marketingu sieciowego sprzedaje się obecnie na świecie niemal wszystko – począwszy od najprostszych produktów codziennego użytku, jak napoje czy środki czyszczące, a skończywszy na samochodach, członkostwach klubów czy kartach kredytowych.

Z istoty marketingu sieciowego wynika nie tylko możliwość sprzedaży towarów lub usług przez dystrybutora i uzyskiwanie prowizji ze sprzedaży, lecz także możliwość budowy własnego, stabilnego przedsięwzięcia gospodarczego. Każdy z członków sieci użytkuje produkty, zajmuje się ich sprzedażą oraz rozbudowuje własną organizację sprzedawców. Dystrybutor zakładający swoją indywidualną sieć sprzedawców czerpie zyski zarówno ze sprzedaży własnej, jak i sprzedaży całej swojej sieci.

Otrzymuje więc m.in. premię za sprzedaż osobistą, premię za sprzedaż grupową, bonus lider grupy przyznawany za pomoc w osiągnięciu coraz wyższych szczebli w hierarchii organizacji dystrybutorom swojej grupy, dodatkowe premie (tantiemy) za wybudowanie sieci dokonującej sprzedaży na pewnym, z góry wyznaczonym przez przedsiębiorstwo, poziomie. Ważnym źródłem dochodów dystrybutora jest rabat udzielany przez przedsiębiorstwo przy zakupie towarów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.