Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Ryzyko – niepewność

Utożsamianie ryzyka z niepewnością wprowadza zamieszanie pojęciowe w ogólnej teorii ryzyka, gdyż niepewność w tej teorii jest traktowana jako element ściśle skorelowany z ryzykiem, nie zaś jako źródło jego istnienia. Definicja ta pochodzi od A.H. Willetta, choć już on dostrzegał różnicę między pojęciami ryzyka, które ma charakter obiektywny, a subiektywną niepewnością. Wyrazem tego była koncepcja F. Knighta podziału niepewności na niepewność mierzalną – utożsamianą z ryzykiem oraz niepewność niemierzalną – tą klasyczną, subiektywną, określaną zgodnie z rozumieniem A.H. Willetta.

Mając na uwadze szerokie znaczenie niepewności, które wiąże niepewność ze stanem umysłu charakterystycznym dla sytuacji wywołanej brakiem wiedzy o tym, co się wydarzy lub nie wydarzy w przyszłości można śmiało stwierdzić, że definicja powyższa nie oddaje w pełni istoty ryzyka. Typowym przykładem ukazującym nieprzydatność tej definicji dla praktyki jest często cytowany w literaturze przykład dziecka bawiącego się przewodami elektrycznymi pod napięciem czy też dziecka bawiącego się zapałkami. Okazuje się bowiem, że brak subiektywnej niepewności, tak jak w przypadku dziecka ze wspomnianego przykładu, wcale nie oznacza, że nie ma ryzyka. Słusznie więc podkreśla się małe znaczenie praktyczne tej definicji oraz duże znaczenie poznawcze [9], zwłaszcza jeśli chodzi o lepsze zrozumienie natury ryzyka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.