Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Rozwój sektora ubezpieczeń gospodarczych

Zakres powiązań między najważniejszymi grupami podmiotów na rynku a zakładami ubezpieczeń przedstawiono na poniższym schemacie (rys. 4). Można łatwo zauważyć, że podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą również dawać istotny impuls do rozwoju innych firm i instytucji na rynku. Wysoki poziom sprzedaży ubezpieczeń powoduje np. ożywienie działalności lokacyjnej zakładów ubezpieczeniowych, a tym samym przyczynia się do rozwoju banków, funduszy inwestycyjnych itp. Również zmiany w wielkości sprzedaży ubezpieczeń nie są zjawiskiem pierwotnym, lecz odzwierciedlają poziom zamożności podmiotów gospodarujących na rynku, w tym przede wszystkim gospodarstw domowych, a także firm prowadzących działalność gospodarczą. Im wyższy stopień zamożności tych „potencjalnych klientów”, tym więcej posiadają oni mienia do ubezpieczenia, a tym samym więcej środków finansowych przepływa od ubezpieczających do ubezpieczycieli.

Rozwój sektora ubezpieczeń gospodarczych w dużym stopniu zależy od kształtowania się głównych determinantów poziomu gospodarczego kraju. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują czynniki demograficzne, społeczno-kulturowe, ekonomiczne, technologiczne i prawne.

O poziomie rozwoju ubezpieczeń w znacznym stopniu decydują uwarunkowania społeczno-demograficzne. Czynniki te wpływają na zachowania klientów towarzystw ubezpieczeniowych. Szczególną rolę odgrywa tu poziom świadomości ubezpieczeniowej, czyli ogólna wiedza o ubezpieczeniach, umiejętność postrzegania potencjalnego zagrożenia, a w związku z tym odczuwanie potrzeby ubezpieczenia się. Świadomość ubezpieczeniowa jest brana pod uwagę zarówno przy analizie zachowań poszczególnych osób, jak i przedsiębiorstw gospodarczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.