Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Rozwiązania instytucjonalne – dalszy opis

Decentralizacja w zakresie ustalania lub zmian cen na produkty ułatwia opracowanie pożądanej struktury marketingu w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem wszystkich zależności występujących między jego instrumentami. Nie oznacza to, że decyzje dotyczące ustalania i zmian cen nie są ograniczone. Jeżeli bowiem cena staje się zmienną zależną lub zmienną decyzyjną przedsiębiorstwa, jej kształtowanie nie podlega jedynie ograniczeniom typu instytucjonalnego. Kształtowanie to jest nadal ograniczone warunkami działania przedsiębiorstwa – wewnętrznymi (np. wielkością i strukturą zasobów) i zewnętrznymi (np. warunkami rynkowymi, układem stosunków z innymi przedsiębiorstwami).

Struktura Swoboda przedsiębiorstwa w dziedzinie kształtowania cen zależy podmiotowa przede wszystkim od stopnia zmonopolizowania rynku. Najszer- rynku szym zakresem swobody w procesie ustalania i zmian cen dysponuje przedsiębiorstwo funkcjonujące w sytuacji monopolistycznej. Cena dla przedsiębiorstwa-monopolisty jest zmienną decyzyjną. Jedynymi ograniczeniami, jakie może ono napotykać w procesie kształtowania cen, są ograniczenia po stronie popytu. Intensywność tych ograniczeń zależy przede wszystkim od charakteru produktów oraz stopnia pilności potrzeb, które za pomocą tych produktów mogą być zaspokajane.

Zakres swobody przedsiębiorstwa w procesie ustalania i zmian cen jest zdecydowanie węższy w warunkach występowania na rynku konkurencji. Cena przestaje być wówczas zmienną decyzyjną przedsiębiorstwa, a staje się zmienną zależną lub nawet zmienną niezależną 4. Przedsiębiorstwo może dokonywać zmian cen, lecz musi się liczyć z wolniejszą lub szybszą reakcją konkurentów na te zmiany. Na zatomizowanym rynku, którego charakteryzuje występowanie stosunków konkurencyjnych, dominuje zazwyczaj adaptacyjna polityka cen. W celu osłabienia tendencji do względnie łatwego dostosowywania się konkurentów do cen ustalanych przez przedsiębiorstwo zmierza ono do zmiany struktury funkcji produktu5. Jak już wskazywano, zmiana ta umożliwia rozszerzenie względnie autonomicznej sfery kształtowania cen przez przedsiębiorstwo. Łatwiej jest wówczas przedsiębiorstwu integrować cenę z innymi instrumentami i działaniami marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.