Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Różnice między franchisingiem a innymi stosunkami cywilnoprawnymi

Istotne jest przede wszystkim odróżnienie franchisnigu od zwykłej licencji na znak towarowy. Franchising oparty jest na wspólnym i wyraźnym sukcesie biorcy i dawcy (jest to umowa wzajemna – rekompensatą za opłaty wnoszone przez biorcę jest know-how dawcy). Obie strony łączy wspólny interes. Widać tu wyraźnie element bezpieczeństwa socjalnego – na dobrym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa biorcy zależy tak samo, jak dawcy. Ma to ogromne znaczenie dla renomy sieci (goodwill). Dlatego też, w trosce o całość systemu, dawcy udzielają biorcom pomocy nie zawartej w umowie, przeciwdziałając upadłości ich przedsiębiorstw.

Należy jednak pamiętać, że licencja na znak towarowy jest w większości przypadków nieodłączną częścią umowy franchisingowej. Przedmiotem takiej licencji mogą stać się jedynie zarejestrowane znaki towarowe. Użycie znaku może odbywać się tylko w sposób, do jakiego upoważnił dawca.

W Polsce obowiązuje zasada swobody umów zawarta w kodeksie cywilnym. Kontrakty franchisingowe mieszczą się w jej ramach nie istnieje oddzielna regulaq’a. Umowa franchisingowa składa się z elementów – w związku z brakiem całościowej regulacji do oceny stosunku franchisingu stosować będziemy odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące agencji, zlecenia, dzierżawy, czasem nawet komisu (oczywiście przy uwzględnieniu specyfiki tego stosunku).

Zakres przepisów prawnych do oceny kontraktu zależy od tego, czy jest to kontrakt krajowy czy międzynarodowy (uwzględnić należy ustawę dewizową, o joint-ventures, umowy międzynarodowe o inwestycjach i unikaniu podwójnego opodatkowania).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.