Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

RODZAJE I STRUKTURA OPERACJI BIERNYCH

Bezwzględna wysokość oprocentowania w Polsce jest wysoka w stosunku do innych krajów europejskich. Wynika to z inflacji, gdyż przeciętna stopa procentowa w bankach uwzględnia stopę inflacji. W miarę obniżania się tempa inflacji obniża się stopa inflacji, a z nią stopa procentowa NBP oraz oprocentowanie wkładów i lokat w bankach.

Poszczególne banki prowadzą własną politykę depozytową. Wyraża się ona w konkurowaniu wysokością oprocentowania, sprawnością obsługi itp. Dotyczy to zarówno depozytów jednostek gospodarczych, jak i dalej omawianych wkładów oszczędnościowych gospodarstw domowych. Banki zabiegają o zebranie jak największych obcych kapitałów i powierzanie ich przez klientów na możliwie najdłuższy czas. Dlatego bank będzie zawsze płacić wyższe odsetki klientowi, który zobowiąże się powierzyć lokatę na dłuższy okres. W tym czasie bank obraca tymi środkami, a udzielając kredytów pobiera wyższe odsetki niż płacone za lokaty.

Kolejnym źródłem gromadzenia środków przez banki mogą być środki pieniężne lokowane przez jednostki sfery budżetowej, środki różnych organizacji oraz instytucji. W Polsce środki sfery budżetowej były relatywnie niewielkie, a budżet centralny korzystał w tym czasie z kredytów w bankach komercyjnych i NBP. Jedynie budżety samorządowe i różne fundusze parabudżetowe posiadały nadwyżki własnych środków.

Banki komercyjne mogą uzupełniać swe środki w formie refinansowania się w NBP. Korzystały one z różnego rodzaju kredytów, jak kredyt redyskontowy, lombardowy i inne, ewidencjonowanych na odrębnych rachunkach. Łączna suma tych kredytów w latach 1992-1994 wahała się w granicach 30-49 bln starych zł obecnie ich udział jest relatywnie niższy, stanowiąc ważne źródło finansowania akcji kredytowej banków komercyjnych. Kredyt redyskontowy uzupełnia środki banków komercyjnych, udzielających jednostkom gospodarczym kredytu dyskontowego. Od sierpnia 1990 r. banki mogą korzystać w NBP z kredytu

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.