Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Jak przygotować wdrożenie i kontrolę planu marketingowego

Planowanie okaże się bezużytecznym procesem, jeśli w praktyce plan nie będzie realizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Każdy może podać kilka czy nawet kilkanaście przykładów całkiem dobrych, a nawet bardzo dobrych planów, które nigdy nie zostały wdrożone. Świetne pomysły pozostaną jedynie koncepcjami, jeżeli firma nie będzie zdecydowana, żeby je wdrożyć, i nie wykaże sprawności operacyjnej, aby je urzeczywistnić. Plan i wdrożenie, koncepcja i realizacja to dwie połówki tej samej całości.

Efektywne wdrażanie planów warunkiem petnego sukcesu. Oczywiście sam proces planowania daje konkretne korzyści, między innymi umożliwia wskazanie słabych stron i szans rozwoju organizacji, ograniczenie nieefektywnych wydatków, pozwala też na zastanowienie się nad kierunkami dalszych działań. Kilka lat temu jedna ze spółek mających kłopoty rynkowe była przejmowana przez zagranicznego in- westora i jej nowy zarząd musiał jak najszybciej przygotować dokument, który mógłby nosić nazwę planu marketingowego. Zwrócono się do nas o pomoc i gdy podaliśmy nasze warunki finansowe, zarząd, przyciśnięty do muru przez inwestora, musiał się na nie zgodzić, mimo że spodziewał się ponieść kilkakrotnie niższe koszty. Gdy po trzech miesiącach pracy oddaliśmy gotowy dokument i zarząd nam dziękował, usłyszeliśmy słowa, które były dla nas najlepszą zapłatą: „Kiedy trzy miesiące temu przedstawiliście nam, panowie, swoje warunki, uznaliśmy, że jako wprawni negocjatorzy wykorzystujecie sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Dzisiaj wiemy, że to, co zrobiliście, jest warte przynajmniej dwa razy tyle, ile zapłaciliśmy, nie mówiąc już o tym, ile się nauczyliśmy w ciągu tych trzech miesięcy”. Ten właśnie plan stał się podstawą dalszych działań spółki, która dzisiaj ma dobre notowania na giełdzie i zupełnie inną niż kilka lat temu pozycję rynkową.

Podany przykład świadczy o tym, że uczestnictwo w procesie planowania niesie ze sobą ogromne korzyści, ale pełny sukces można osiągnąć tylko wtedy, gdy plany zostaną skutecznie wdrożone.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.