Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Przedsiębiorstwo działające w sytuacji oligopolistycznej

Znaczenie instrumentów i działań marketingowych może wzrastać, gdy monopolista zamierza zwiększyć wielkość sprzedaży przez rozszerzenie kręgu nabywców oraz zachęcenie do zakupu również tych, którzy nie zamierzali dotychczas kupować oferowanego przez niego produktu. W tej sytuacji może się okazać konieczne uruchamianie reklamy i promoq’i oraz wykorzystywanie nowych kanałów dystrybucji i form oferowania produktów. W konsekwencji sposób działania monopolisty może się zbliżać do sposobu działania innych podmiotów, które są zainteresowane wykorzystywaniem pełnej struktury marketingu. Jednakże ten zmieniany przez monopolistę sposób działania nie wykracza poza orientację popytową.

Przedsiębiorstwo działające w sytuacji oligopolistycznej pro- Oligopol gram uje oraz kształtuje swoją działalność według pełnej orientami rynkowej. Sytuacja ta oznacza, że funkcjonuje ono w otoczeniu stosunkowo nielicznych konkurentów o dużym udziale w rynku i dużym potencjale ekonomicznym. W działaniach przedsiębiorstwa muszą więc być wykorzystywane zarówno orientacja popytowa, jak również orientacja konkurencyjna. Każdy oligopolista może w sposób skuteczny wpływać na postępowanie konkurentów, pozostając równocześnie pod ich wpływem.

Przedsiębiorstwo działające w sytuacji oligopolistycznej zmierza przede wszystkim do przezwyciężania ograniczeń istniejących po stronie popytu. Służy temu zintegrowany zbiór instrumentów i działań marketingowych Ograniczenia po stronie popytu nie mogą być przezwyciężane za pomocą wykorzystywania indywidualnych instrumentów o małej sile oddziaływania, gdyż nie skłaniają one nabywców do nawiązywania kontaktów z przedsiębiorstwem, lecz z jego konkurentami. Przezwyciężanie ograniczeń po stronie popytu odbywa się w sytuacjach oligopolistycz- nych przy istnieniu ograniczeń, które stwarzają konkurenci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.