Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Przedsiębiorstwa wielosklepowe

Ważną rolę w zaopatrzeniu ludności miast spełniają sklepy ogólnospożywcze, a ludności wiejskiej – sklepy spożywczo-przemysłowe. Pierwsze z nich oferują także niektóre artykuły nieżywnościowe, głównie gospodarstwa domowego, drugie zaś, ze względu na swoją rolę, oferują szeroki asortyment towarów.

W zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjno-prawnych wielosklepowe przedstawione typy sklepów mogą być własnością różnych przedsiębiorstw. Istotny wpływ na sposoby oferowania towarów wywarła forma organizacyjna handlu określana jako przedsiębiorstwa wielosklepowe (filialne). Wśród przedsiębiorstw zaliczanych do tej formy handlu można wyróżnić trzy główne typy:

– 1) przedsiębiorstwa będące własnością producentów, prowadzące sprzedaż ich własnych wyrobów

– 2) grupy detalistów o podobnym zakresie działania i sprzedaży, głównie jednorodnych towarów

– 3) detalistów z wieloma filiami, sprzedających różne towary.

Cechami charakterystycznymi przedsiębiorstw wielosklepo- wych we wszystkich trzech typach są4:

– centralna własność

– centralne kierownictwo

– podobieństwo sklepów (filii)

– wiele punktów sprzedaży.

Centralna własność oznacza, że wszystkie filie w systemie są własnością korporacji bądź spółki. Centralne kierownictwo oznacza, że polityka zakupu, sprzedaży i inne czynności marketingowe są formułowane centralnie. Centralne kierownictwo prowadzi do standaryzacji sposobu działania punktów sprzedaży, jakkolwiek mogą występować różnice w praktycznej realizacji niektórych czynności w poszczególnych filiach ze względu na odmienne warunki ich funkcjonowania. Podobieństwo sklepów odnosi się do określonego ujednolicenia asortymentu sprzedawanych towarów, wyglądu architektonicznego i wewnętrznego wystroju sklepów.

Trzy pierwsze cechy mają zasadnicze znaczenie dla określenia istoty przedsiębiorstw wielosklepowych. Liczba filii nie odgrywa w tym zakresie decydującej roli, z tym że do przedsiębiorstw wielosklepowych zalicza się przedsiębiorstwa mające co najmniej pięć punktów sprzedaży (w USA – jedenaście).

Zbliżoną do przedsiębiorstw wielosklepowych formą organizacji handlu jest spółdzielczość spożywców. Podobieństwo to przejawia się w polityce asortymentowej, sieci sklepowej, standardu usług itp. Cechą odróżniającą te dwie formy jest własność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.