Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Przeciwdziałanie bezrobociu

Samopoczucie i zachowania bezrobotnych zmieniają się w czasie, zgodnie z tzw. krzywą Clarka. Bezrobocie – szczególnie wysokie, strukturalne i długookresowe – jest zjawiskiem społecznym jednoznacznie negatywnym, ponurym, patogennym i kryminogennym. Lekceważenie i obojętność wobec bezrobocia (postawy, niestety, często w kraju spotykane) dowodzą braku wiedzy bądź (i) niedostatku uczuć wyższych.

Przeciwdziałanie bezrobociu jest głównie zadaniem państwa, odpowiedzialnego za politykę makroekonomiczną (w tym fiskalną), zagraniczną i społeczną, za system prawny itd. Jest też zadaniem agend państwa, zwłaszcza urzędów pracy. Niemniej przedsiębiorstwa, ich kondycja i polityka, również wywierają przemożny wpływ na wielkość, trwałość i strukturę bezrobocia

Przedsiębiorstwa mają być przede wszystkim efektywne, zdolne do zwycięskiej konkurencji. Efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz sprawne, profesjonalne zarządzanie, chroniące przed upadłościami i dużymi redukcjami zatrudnienia, są ich podstawowym „wkładem” w przeciwdziałanie bezrobociu.

Ograniczeniu bezrobocia sprzyja również praktyczna realizacja koncepcji „uczącego się przedsiębiorstwa” oraz tworzenie, logicznie związanego z tą koncepcją, systemu dynamicznego rozwoju zawodowego w przedsiębiorstwie. Powyższe pozwala zarówno na zwiększenie wartości rynkowej i szans firmy, jak i na unikanie zwolnień (rozwijających się dostatecznie szybko) pracowników oraz na ich większe szanse na rynku pracy.

Istnieje potrzeba współpracy przedsiębiorstw z urzędami pracy. Współpraca ta, przy założeniu rozwoju profesjonalizacji działań urzędów pracy oraz partnerskich relacji, jest konieczna i może być efektywna dla obu stron. Urzędy pracy bez przedsiębiorstw (bez pracodawców) nie są w stanie nic zrobić w zakresie ograniczania bezrobocia. Zakłady pracy z kolei mogą korzystać z bezpłatnych usług urzędów w zakresie pośrednictwa pracy oraz obniżać koszty własnej działalności gospodarczej dzięki swoistym dotacjom z Funduszu Pracy, przysługującym w prawnie określonych przypadkach26 przy tworzeniu nowych miejsc pracy, zatrudnianiu absolwentów szkół, bezrobotnych, inwalidów. Współpraca z urzędami pracy może być atrakcyjna zwłaszcza dla mniejszych firm o słabszej kondycji finansowej.

Z uwagi na dużą zmienność tych przepisów nie podaję tutaj ani podstawy prawnej, ani zasad. Są one „lekturą obowiązkową” dla pracowników urzędów pracy i służb personalnych przedsiębiorstw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.