Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Prowadzenie działań w dziedzinie sprzedaży

Poszczególne podzbiory nie mogą być traktowane jako niezależne od siebie sposoby działania w dziedzinie sprzedaży oraz kształtowania zjawisk rynkowych. Niezależne od siebie opracowywanie tych podzbiorów powoduje, że przestają one być częściami składowymi instrumentalno-czynnościowej sfery marketingu.

Prowadzenie działań w dziedzinie sprzedaży wymaga przede instrumentów wszystkim wyboru instrumentów, które w obrębie poszczególnych podzbiorów marketingu będą wykorzystywane w procesie oddziaływania na zjawiska rynkowe. W wyniku tego wyboru marketing jako zintegrowany zbiór instrumentów i działań uzyskuje określoną strukturę. Wewnętrzna struktura poszczególnych podzbiorów oraz całego marketingu nie może być jednak statyczna. Sposób działania na rynku, znajdujący odzwierciedlenie w strukturze marketingu, musi ulegać zmianom wraz z zachodzącymi zmianami warunków i czynników, które go kształtują.

Prowadzenie działań na rynku wymaga ponadto stworzenia zwartej „kompozycji” wykorzystywanych instrumentów i czynności. Chodzi tu o wyeliminowanie wewnętrznych sprzeczności w obrębie poszczególnych podzbiorów i całej struktury marketingu oraz opracowanie zintegrowanego systemu instrumentów i działań zmierzających w tym samym kierunku. Zakres stosowanych instrumentów oraz stopień ich zintegrowania w ramach struktury marketingu decydują o pożądanej intensywności jego oddziaływania na zjawiska rynkowe. oczywiste, że wszystkie wymienione instrumenty i działania marketingowe powinny sprzyjać wzrostowi sprzedaży’ produktów na rynku, a nie tylko instrumenty związane bezpośrednio z aktywizacją sprzedaży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.