Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Pozostałe funkcje firm ubezpieczeniowych

Pozostałe funkcje reasekuracji zależą w większości przypadków od sytuacji, w jakiej znajduje się dane towarzystwo lub rodzaju ryzyk, jakie mogą być cedowane. I tak istnieje tzw. reasekuracja finansowa, która pozwala na czasowe lub stałe finansowanie ubezpieczyciela przez reasekuratora. Ma to szczególne znaczenie zarówno dla młodych, rozwijających się towarzystw, które wchodzą na rynek i potrzebują znacznej ilości kapitału na rozwój, jak i dla zakładów, które przeżywają przejściowe, ale znaczne trudności. Zwykle silniejszy kapitałowo partner może pomóc w przejściowych trudnościach finansowych innej firmy ubezpieczeniowej.

Reasekurator może także zapewnić wprowadzenie na rynek know-how. Tak stało się m.in. w Polsce, gdzie dwaj niemieccy reasekuratorzy wprowadzili warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz innych urządzeń, określanych nośnikami danych, od ryzyka uszkodzenia. Zebranie wiarygodnych danych koniecznych do budowy profesjonalnych taryf zabrałoby towarzystwom działającym w Polsce kilka lub kilkanaście lat i byłoby to dla nich bardzo kosztowne, a więc bez pomocy z zagranicy krajowi ubezpieczyciele nie mogliby w taki szerokim stopniu, jak obecnie, asekurować sprzętu elektronicznego. Na tym przykładzie można wykazać też, jak ważną decyzją dla zakładu ubezpieczeń jest odpowiedni wybór nie tylko metody reasekuracji, ale i samego reasekuratora. Jedno z polskich towarzystw – już na samym początku wprowadzania na nasz rynek ubezpieczeń sprzętu elektronicznego – wybrało reasekuratora oferującego nieznacznie gorsze warunki od innych. Do dziś, mimo że inni reasekuratorzy proponują szerszy zakres ochrony i niższe stawki – cały czas z nim współpracuje i nie zapowiada zmiany – pozornie niekorzystnego dla tego ubezpieczyciela – stanu rzeczy. Jest on po prostu bardzo ściśle finansowo i organizacyjnie związany z wybranym pierwotnie reasekuratorem.

Reasekuracja może przynosić też dochody. Wiele zakładów ubezpieczeń nie tylko reasekuruje swoje ryzyka, ale zajmuje się też przejmowaniem ryzyk od innych. W Polsce reasekuracja czynna, głównie ze względu na kapitałową słabość naszych towarzystw i brak odpowiedniego doświadczenia, nie ma na razie większego znaczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.