Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Podniesienie finansowej siły ubezpieczyciela

Ostatnią istotną funkcją reasekuracji jest podniesienie finansowej siły ubezpieczyciela. Praktycznie we wszystkich krajach – w tym w Polsce – istnieją regulacje prawne, określające jak wielkie ryzyko może wziąć na siebie ubezpieczyciel lub ile składki może zebrać w zależności od sumy posiadanych kapitałów. Ścisłe przestrzeganie takich regulacji powinno zabezpieczyć ubezpieczających przed ryzykiem nadmiernej ekspansji towarzystwa bez odpowiedniego zabezpieczenia kapitałowego. Niemal zawsze w takich przypadkach kończy się to bowiem kłopotami z wypłacalnością, a często także upadkiem danego zakładu ubezpieczeń. Jeżeli normy te nie są przestrzegane – cały proces przypomina trochę budowę piramidy, gdzie kolejni wpłacający składkę pokrywają szkody ubezpieczonych wcześniej. Jeżeli towarzystwo w odpowiednim czasie nie opamięta się i zabraknie nowych, chętnych klientów o niskiej szkodowości – system taki szybko się zawali.

Zarówno dla małych, jak i dużych towarzystw spełnienie przewidzianych prawem norm jest stosunkowo trudne. Jednak przepisy we wszystkich krajach uwzględniają reasekurację, która – jak zaznaczono wcześniej – może zasadniczo ograniczyć bezpośrednią odpowiedzialność ubezpieczyciela, tak dla pojedynczej umowy, jak i dla całego pakietu. W krajach Unii Europejskiej (a także i w Polsce, gdzie przepisy w tym zakresie odzwierciedlają unormowania zachodnie) odpowiednia reasekuracja może obniżyć wysokość marginesu wypłacalności o połowę. Oznacza to, że przy tej samej ilości kapitałów towarzystwo może posiadać większą siłę finansową i może dalej – bezpiecznie i zgodnie z prawem – rozwijać swoją działalność, tj. zwiększać ilość ubezpieczanych ryzyk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.