Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
Proces segmentacji rynku jest uznawany za kluczowy etap budowania marketingu na szczeblu taktyczno-operacyjnym. W tej właśnie fazie podejmuje się decyzje o zasadniczym znaczeniu dla marketingu, a mianowicie o zaoferowaniu rokującej największe nadzieje grupie klientów tego, co jest dla niej istotne.…
Czytaj więcej...

Ogólny poziom intelektualny franchisobiorcy

W połowie grudnia 1993 roku rozpoczął działalność pierwszy franchisobiorca (w Warszawie), a już parę dni później - drugi (we Wrocławiu). Po kilku miesiącach sieć rozszerzyła się o placówki w Sopocie i Olsztynie. Podpisano umowę w kilku…

Zwolnij swojego szefa

W Wielkiej Brytanii trwa cicha rewolucja. Co tydzień blisko trzy tysiące ludzi decyduje się zwolnić wtasnego szefa. Mają dość pracy dla kogoś - pragną zarabiać na własny rachunek.

Bank i wniosek kredytowy

Na wstępie inspektor kredytowy ocenia, czy zapotrzebowanie nie przekracza faktycznych i formalnych możliwości udzielenia kredytu przez bank. Dotyczy to zwłaszcza większych kredytów, ponieważ bank musi dysponować w proponowanym okresie…

Prowadzenie działań w dziedzinie sprzedaży

Poszczególne podzbiory nie mogą być traktowane jako niezależne od siebie sposoby działania w dziedzinie sprzedaży oraz kształtowania zjawisk rynkowych. Niezależne od siebie opracowywanie tych podzbiorów powoduje, że przestają one być…

Rodzaje testów

Posługiwanie się niewłaściwie opracowanym i znormalizowanym testem może przynieść więcej szkody niż korzyści. Wyróżnia się kilka grup testów:

TELETRANSMISJA

Korzyści płynące z kompleksowej komputeryzacji oddziałów operacyjnych danego banku mogą być zwielokrotnione przez połączenie ich teletransmisją. Jeszcze większą korzyść przynosi łączenie teletransmisją oddziałów operacyjnych różnych…