Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu cz. II

Istnienie rynku oraz funkcjonowanie na nim przedsiębiorstw nie oznacza jednak automatycznie stosowania marketingu. Marketing nie powstaje w każdych warunkach rynkowych. Powstaje on w takich warunkach rynkowych, które sprzyjają wykształcaniu się orientacji rynkowej w działaniu przedsiębiorstw. Jeżeli przedsiębiorstwa działające na rynku opierają wspomniany zbiór instrumentów i działań na orientacji rynkowej, to stosują marketing. Orientacja rynkowa staje się ważną podstawą marketingu, a równocześnie uzupełniającym elementem jego charakterystyki.

Głównym składnikiem charakterystyki orientacji rynkowej jako Cechy podstawy marketingu jest określony punkt wyjścia podejmowa- orientacji nych działań. Punkt wyjścia oznacza w tym przypadku podmiot rynkowej lub przedmiot, od którego są rozpoczynane działania na rynku. Podmiotowym punktem wyjścia działań podejmowanych w ramach orientacji rynkowej i marketingu jest konsument (finalny odbiorca). Przedmiotowym punktem wyjścia jest natomiast rynek, a ściślej jeden z jego elementów – popyt oraz obecne i przyszłe potrzeby nabywców. Wymienione punkty wyjścia uruchamiania instrumentów i działań są główną cechą orientacji rynkowej jako podstawy marketingu.

Poziome powiązania rynkowe charakteryzuje przepływ trzech rodzajów strumieni: strumieni informacyjnych, strumieni pieniężnych oraz strumieni towarowych. Obecne i przyszłe potrzeby nabywców oraz popyt jako punkty wyjścia wyboru i podejmowania działań nie wyczerpują w pełni orientacji rynkowej. W obrębie orientacji rynkowej mogą być wyróżnione dwie suborientacje, a mianowicie: popytowa i konkurencyjna. Przedsiębiorstwo, koncentrując uwagę na popycie i konsumentach, funkcjonuje bowiem najczęściej w określonym otoczeniu konkurencyjnym, które tworzą inne, działające obok niego, przedsiębiorstwa. Otoczenie to wpływa również na wybór oraz podejmowanie działań. Struktura oraz postępowanie konkurentów nie mogą być sytuowane poza orientacją rynkową. Znaczenie orientacji konkurencyjnej w procesie programowania instrumentów i działań marketingowych jest dla przedsiębiorstwa tym większe, im wyższy jest poziom intensywności konkurencji na rynku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.