Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Oddziaływanie instrumentów na konsumenta i na produkt

Dystans istniejący między produktem a konsumentem można zmniejszyć lub wyeliminować, zbliżając produkt do konsumenta bądź konsumenta do produktu. Działania te w większości przypadków nie są substytucyjne, lecz są przejawem różnych kierunków oddziaływania instrumentów aktywizacji sprzedaży. Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na konsumentów należą:

– reklama

– public relations

– sponsorowanie.

Celem oddziaływania tych instrumentów jest zmniejszenie dystansu istniejącego między produktem a konsumentem przez zbliżenie konsumenta do produktu istniejącego na rynku. Do instrumentów oddziałujących bezpośrednio na produkt należą:

– sprzedaż osobista

– promocja.

Celem oddziaływania tych instrumentów jest zmniejszenie dystansu istniejącego między produktem a konsumentem przez zbliżenie produktu do konsumenta. Przedstawione kierunki oddziaływania poszczególnych grup in- instrumentów strumentów aktywizacji sprzedaży mogą być rozpatrywane równa podaż nież z punktu widzenia oddziaływania na podaż i popyt, i popyt Pierwsza grupa instrumentów oddziałuje bowiem bezpośrednio na popyt poszczególnych uczestników rynku (a zwłaszcza na popyt konsumentów) za pomocą przekazywanych informacji o przedsiębiorstwie, produkcie, miejscu i formach jego sprzedaży itp. Zadaniem tych informacji jest zainteresowanie odbiorców produktem oraz wpłynięcie na stopień ich skłonności do zakupu produktu. Proces zbliżania konsumenta do produktu polega więc w tym przypadku na bezpośrednim kształtowaniu popytu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.