Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Nietypowa koncepcja banku elektronicznego

Bankomat on-line jest bezpośrednio połączony z bankowym systemem informatycznym za pośrednictwem sieci. Umożliwia wypłatę gotówki do wysokości salda bez limitowania. Charakteryzuje się większym bezpieczeństwem, wynikającym z minimalnego ryzyka posługiwania się kartą fałszywą lub bez pokrycia. Informacja o zastrzeżeniu zaginionej karty jest natychmiast przekazywana do wszystkich bankomatów mających bezpośredni dostęp do bazy kart zastrzeżonych. Dodatkową zaletą bankomatów on-line jest możliwość akceptacji kart innych banków i rozszerzania zakresu funkcji.

Kiosk multimedialny jest zestawem, w skład którego wchodzi zazwyczaj komputer, ekran dotykowy, drukarka oraz czytnik kart magnetycznych. Jest to urządzenie spełniające funkcje informacyjne i płatnicze. Pozwala realizować nie tylko szeroki zakres usług bankowych (wypłatę gotówki, kontrakty kredytowe), lecz również np. podać prognozę pogody, zarezerwować bilet lotniczy (por. [79]).

Nietypowa koncepcja banku elektronicznego, oparta na kioskach multimedialnych, została opracowana przez Andersen Consulting dla hipotecznego, brytyjskiego banku UK Building Society Nationale [51]. W ramach The Interact Customer System klienci współpracują poprzez kioski noszące nazwę Interact. System umożliwia uzyskanie potrzebnych informacji w formie dźwiękowej lub na ekranie, dokonywanie typowych operacji bankowych, a ponadto zawarcie wstępnej umowy na budowę lub wynajęcie domu czy uzyskanie kredytu hipotecznego.

Ideą bankowości mobilnej jest udostępnienie usług i produktów bankowych klientom niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Jest to pewna konsekwencja rozwoju Home banking i rosnących potrzeb kontaktu klienta z bankiem oraz dostępem do usług finansowych w dowolnym miejscu i czasie. Praktyczna realizacja takiej idei staje się możliwa dzięki wykorzystaniu specjalnie do tego przygotowanych telefonów (mobile phones), kieszonkowych komputerów PDA (Personal Digital Assistance), a także pagerów.

Określenie bank wirtualny jest używane w odniesieniu do różnych aspektów bankowości elektronicznej, zwłaszcza internetowej. Podstawą do wyodrębnienia banku wirtualnego spośród innych form elektronicznej bankowości jest fakt, że z usług takiego banku może skorzystać każdy, kto ma dostęp do Internetu. Odróżnia to bank wirtualny od innych systemów, w których do połączenia z bankiem wymagane jest specjalne oprogramowanie. Ponadto bank wirtualny nie musi być informatyczną, internetową reprezentacją banku o rozbudowanej sieci oddziałów. Może to być bank istniejący jedynie w Internecie i nie mający zaplecza materialnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.