Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Metody przeprowadzania segmentacji rynku

Proces segmentacji rynku jest uznawany za kluczowy etap budowania marketingu na szczeblu taktyczno-operacyjnym. W tej właśnie fazie podejmuje się decyzje o zasadniczym znaczeniu dla marketingu, a mianowicie o zaoferowaniu rokującej największe nadzieje grupie klientów tego, co jest dla niej istotne. Proces segmentacji polega na podziale całego rynku, na którym operuje (lub może działać) firma, na mniejsze segmenty, z których każdy ma specyficzne cechy odróżniające go od innych.

Podstawą segmentacji mogą być zgromadzone już dane (na przykład kupione raporty rynkowe segmentujące klientów danego sektora). Można także przeprowadzić bezpośrednie badania segmentacyjne (wywiady, ankiety). Czasami, zwłaszcza w wypadku mniejszych firm, sprawdza się bardziej intuicyjne podejście do segmentacji, polegające na zastosowaniu techniki burzy mózgów podczas specjalnie organizowanych spotkań pracowników, którzy pośrednio i bezpośrednio obsługują klientów.

Na etapie opracowywania segmentacji tynku w planie marketingowym pojawiają się różnice związane z metodami jej przeprowadzania. O ile we wcześniejszych fazach przygotowywania planów nie musieliśmy brać pod uwagę rynku, na którym firma funkcjonuje, o tyle w wypadku segmentacji obowiązują już kryteria podziału rynku konsumpcyjnego (B2C) oraz rynku instytucjonalnego (B2B). Metoda dokonywania podziału (segmentacja) zależy od tego, czy klientami firmy są osoby fizyczne (indywidualni konsumenci) czy też prawne (przedsiębiorstwa). Zdarza się (na przykład w wypadku dealerów samochodowych), że firma oferuje produkty zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom – w takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie obydwu systemów segmentacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.