Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Marketing w działalności organizacji niedochodowych cz. II

Z punktu widzenia możliwości stosowania marketingu szczególnie istotnym kryterium klasyfikowania organizacji niedochodowych jest przedmiot ich działania. Przedmiotem działalności marketingowej mogą być:

– usługi (zaspokajanie różnorodnych potrzeb społecznych)

– osoba (wywoływanie i utrwalanie uwagi, zainteresowania i preferencji odbiorców wobec osoby)

– idea (przekonywanie do określonych idei)

– organizacja (wpływanie na akceptowanie celów organizacji).

Organizacje niedochodowe mogą być finansowane z bardzo różnych źródeł. Organizaqe świadczące usługi mogą je świadczyć na zasadach bezpłatności, częściowej odpłatności lub odpłatnie. Mogą też stosować opłaty symboliczne. Źródłami finansowania organizaqi niedochodowych mogą być także subsydia państwowe lub lokalne, fundacje, kapitał prywatny, darowizny, ochrona środowiska, walka o prawa konsumenta, ruchy i kampanie społeczne na rzecz walki z nałogami, przeciw energii nuklearnej

Działalność polityczna i związkowa partie polityczne, politycy, związki zawodowe przywileje finansowe (np. zwolnienia z opłat, ulgi), praca społeczna, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej (poza- statutowej), a także przedpłaty wnoszone przez korzystających z ich działalności.

W zależności od przyjętej formy organizacyjnej, organizacje niedochodowe mogą być zarządzane przez zarząd profesjonalny, powoływany przez organ nadrzędny, lub zarząd społeczny, wyłoniony spośród członków organizacji lub jej sympatyków.

Z punktu widzenia form własności organizacje niedochodowe mogą działać w sektorze publicznym i prywatnym lub na granicy tych sektorów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.