Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Kryterium rodzaju świadczonych usług i kryterium klientów

Kryterium rodzaju świadczonych usług stosowane jest wówczas, gdy komórki i jednostki organizacyjne świadczą konkretną usługę dla klientów. W takich jednostkach wykonuje się różnorodne czynności, których efektem jest obsługa klienta w pewnej sferze usług. Przykładami mogą być zgrupowane komórki organizacyjne, które świadczą usługi kredytowe, prowadzą rachunki i rozliczenia albo wreszcie zajmują się świadczeniem usług w zakresie operacji maklerskich. Tego typu rozwiązanie przyjmują raczej banki większe. Jego zaletami są możliwość pełnej koordynacji i kontroli całokształtu działań związanych ze świadczeniem danej usługi, większa szybkość i skuteczność podejmowania decyzji, możliwość jednoznacznej oceny wyników w danym obszarze działalności banku. Pewnym niebezpieczeństwem kryjącym się za tym rozwiązaniem jest natomiast możliwość nadmiernej autonomizacji wyodrębnionych „usługowo” jednostek i zagubienie całościowej wizji banku. Mankamentem może też być wzrost kosztów administracji, ponieważ utworzone w ten sposób jednostki dążą zazwyczaj do pełnej obsługi swojej działalności.

Kryterium klientów stosuje się w przypadku, gdy bank grupuje stanowiska pracy i komórki organizacyjne z myślą o określonych klientach bądź ich grupach. To kryterium ma zastosowanie w większości banków, zwłaszcza w sferze operacyjnej, gdzie tworzy się komórki obsługujące jednostki biznesu, konsumentów, hipoteki, rolników itp. Jego zaletą jest to, że pozwala wyspecjalizować pracowników do obsługi pewnej grupy klientów. Zanim pracownik banku udzieli firmie kredytu obrotowego, musi ocenić jej bilans, zanim udzieli pożyczki klientowi indywidualnemu, musi zbadać jego wiarygodność kredytową itd. Tego typu kryterium wymaga jednak znacznej integracji czynności różnych departamentów, nadzorowania, by nie przekroczono dopuszczalnego zaangażowania w którejś z dziedzin.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.