Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

KREDYT KONSUMPCYJNY

Cechą odróżniającą kredyt konsumpcyjny od innych rodzajów kredytów jest jego charakter konsumpcyjny, a co za tym idzie osoba kredytobiorcy, którym jest konsument. Przedmiotem tego kredytu są towary konsumpcyjne, jak np. lodówki, telewizory, samochody. Kredytobiorca, który nie dysponuje odpowiednimi środkami własnymi, może dzięki uzyskaniu kredytu nabyć potrzebne mu towary. Producenci i sprzedawcy towarów konsumpcyjnych, zwłaszcza trwałego użytku, mogą dzięki temu kredytowi poszerzyć krąg odbiorców. To obustronne zainteresowanie kredytowaniem zakupów konsumpcyjnych przez banki wpływa na stosowanie różnych sposobów udzielania, spłaty i zabezpieczenia zwrotności kredytów konsumpcyjnych. Są one udzielane w postaci:

– kredytów gotówkowych, gdy kredytobiorca otrzymuje gotówkę bezpośrednio lub za pośrednictwem swego rachunku bankowego,

– kredytów bezgotówkowych, które są przekazywane określonemu sprzedawcy na opłacenie zakupowanych przez kredytobiorcę towarów.

Kredyty gotówkowe są zazwyczaj wyżej oprocentowane, a kredytobiorca najczęściej nie deklaruje bankom przeznaczenia kredytu. Banki domagają się przy tej formie kredytowania mocniejszego (pewniejszego) zabezpieczenia zwrotności kredytu. Często jest on udzielany pod zastaw, przybierając postać kredytu lombardowego (por. s. 109), spłacanego zazwyczaj jednorazowo. Konsumpcyjne kredyty bezgotówkowe mogą być udzielane w różnej formie, przy różnych sposobach zabezpieczenia zwrotności kredytu. Często stosowany jest tryb kredytowania sprzedaży ratalnej towarów konsumpcyjnych kredyt ratalny może nie mieć charakteru konsumpcyjnego (np. sprzedaż rzemieślnikowi urządzeń produkcyjnych). Przy kredytach ratalnych bank zawiera umowę współpracy ze sprzedawcą. Umowa precyzuje prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczeń w trójkącie bank – sprzedawca – nabywca. Ważną częścią umowy są ustalenia dotyczące zabezpieczenia zwrotności kredytu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.