Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Kompetencje na trzecim poziomie kierowania

Na III poziomie kierowania najważniejsza jest wiedza zawodowa w dziedzinie wiodącej w danej komórce organizacyjnej. Jeżeli tą dziedziną jest informatyka, kierownik zespołu informatycznego powinien być człowiekiem, którego wiedza na temat informatyki jest ogólnie większa niż innych pracowników tego zespołu. Kierownikiem niewielkiego działu konstrukcyjnego zostanie najprawdopodobniej najlepszy konstruktor z tego działu.

Dopiero w drugiej kolejności bierze się pod uwagę kompetencje interpersonalne kandydata do awansu na ten poziom kierowania. I zazwyczaj, jeżeli jest to wyróżniający się w zespole fachowiec, wystarczają przeciętne kompetencje interpersonalne. Jeżeli tylko nie jest to człowiek zbyt nieśmiały, nadmiernie znerwicowany, niekomunikatywny czy nieopanowany, ma szanse na awans. Także kompetencje strategiczne są tu nieporównanie mniej ważne niż na I i II poziomie kierowania, co zobrazowano na schemacie 9.

Termin „kompetencje techniczne” oznacza u Webbera umiejętność rozwiązania problemów zawodowych (związanych np. z księgowością czy konstrukcją). Ogólnie przyjmuje się, że na najniższym szczeblu kierowania najbardziej eksponowane powinny być funkcje instruowania, motywowania i kontroli. Na średnim poziomie kierowania – funkcje planowania i organizowania, na szczeblu najwyższym – planowania. Oczywiście, wszystkie funkcje powinny być realizowane na każdym szczeblu wyżej przedstawiono te, które mają priorytetowe znaczenie.

Każdy kierownik powinien znać i stosować w praktyce tzw. zasadę Pareta w zarządzaniu. Wymaga to w pierwszej kolejności indywidualnego ustalenia, które czynności są na danym stanowisku najważniejsze i wymagają zaangażowania czasu menedżera. Jego czas ma bowiem znaczenie strategiczne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.