Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Instrumenty związane z produktem – konstytucja

Programując i organizując swoją działalność, przedsiębiorstwo staje przed problemem wyboru oraz celowego kształtowania instrumentów i działań związanych z produktem, które muszą być stosowane i rozwijane, aby działalność ta okazała się skuteczna z punktu widzenia realizacji ustalonego celu.

Strategia produktu może być opracowywana według różnych reguł postępowania, które wykształcają się przede wszystkim pod wpływem sytuacji rynkowej. Jeżeli w następstwie pojawienia się lub przewidywania trudności w sprzedaży strategię tę opracowuje się najpierw na podstawie warunków rynkowych, a dopiero następnie – wewnętrznych warunków działania przedsiębiorstwa (stan parku maszynowego, zasobów surowcowych, zasobów ludzkich i finansowych itp.), to może być ona uznana za część składową instrumentalno-czynnościowej sfery marketingu.

Podstawowym instrumentem w kształtowaniu strategii produktu Dwa jest sam produkt. Sposób wykorzystywania tego instrumentu aspekty zależy od tego, z jakiego punktu widzenia jest on rozpatrywany, produktu Produkt bowiem, niezależnie od swych właściwości, może być rozpatrywany, ogólnie biorąc:

– 1) w aspekcie rynkowym

– 2) w aspekcie techniczno-technologicznym.

W pierwszym przypadku rozpatruje się produkt w sposób niejako zewnętrzny, a więc z punktu widzenia potrzeb, które ma on zaspokajać. W drugim przypadku natomiast koncentruje się uwagę na wewnętrznej strukturze konstrukcyjnej i technologicznej produktu.

W marketingu uwzględnia się przede wszystkim aspekt rynkowy produktu. Wynika to z marketingowych reguł postępowania obowiązujących przy programowaniu i organizowaniu działań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.