Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Formułowanie konkretnych strategii w marketingu

Cele marketingowe są najczęściej uzgadniane przez kierownictwo firmy z tymi, którzy będą dążyli do ich osiągnięcia (dyrektorami, menedżerami marketingu i sprzedaży i tak dalej). Ważne jest, aby nie wyznaczać zbyt wielu głównych celów – wystarczą trzy lub cztery. Oprócz sformułowania treści samego celu warto odnieść go do przeprowadzonych analiz (trzecia kolumna tabeli) oraz pokazać, za pomocą jakiego wskaźnika (lub zestawu wskaźników) będzie monitorowane osiąganie danego celu (czwarta kolumna tabeli dotycząca głównych celów marketingowych).

Następnym etapem po wyznaczeniu celów marketingowych jest formułowanie konkretnych strategii. Jak już wspomniano, każde działanie marketingowe możemy wpisać do określonej ćwiartki macierzy Ansolfa – może to być penetracja rynku albo rozwój rynku czy też rozwój produktu lub dywersyfikacja. W tych właśnie obszarach dokonujemy przełożenia celów sprzedaży na konkretne strategie. Przedstawiono to w tabeli 5.4.

Pierwszy wiersz analizowanej tabeli zawiera informacje o poszczególnych latach objętych planem (na przykład 2005-2008), a w polach „Penetracja rynku”, „Rozwój rynku”, „Rozwój produktu” oraz „Dywersyfikacja” następuje automatycznie zsumowanie wartości z dwóch wierszy odpowiadających danemu obszarowi strategicznemu. Wartość uzyskana w ostatnim wierszu tabeli („Razem”) powinna być równa wartości zaplanowanej wcześniej sprzedaży w ujęciu optymistycznym.

Opracowaniu strategicznego planu rozwoju towarzyszą zawsze emocje – przecież właśnie wtedy następuje przełożenie celów na działania konkretnych osób. Odpowiedzialni za sprzedaż prowadzoną przez firmę na nowych rynkach (na przykład new business development manager) oraz wprowadzanie nowości rynkowych (na przykład dział badawczo- -rozwojowy) otrzymują konkretne skwantyfikowane cele do osiągnięcia. Podobnie jest z działaniami z zakresu penetracji rynków, za które często odpowiada key account manager. Zatem opracowanie strategicznego planu rozwoju to pierwszy krok przypisania celów – na razie ogólnych – konkretnym osobom i działom w firmie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.