Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Dystrybucja towarów a inne instrumenty marketingu

Spełnienie wymagań stawianych dystrybucji towarów wywołuje Instrumenty konieczność organizowania i koordynowania wielu działań dystrybucji i uruchamiania wielu instrumentów w celu doprowadzenia produktu do konsumenta. Kształtowanie dystrybucji towarów nie może jednak polegać na wyborze, uruchamianiu oraz wzajemnym integrowaniu instrumentów i działań związanych wyłącznie z dystrybucją. Może to bowiem nie prowadzić ani do usprawnienia działalności dystrybucyjnej, ani do podniesienia sprawności kompleksu działań marketingowych jako całości.

W procesie programowania i organizowania instrumentów i działań związanych z dystrybucją towarów muszą być uwzględnione ich współzależności z pozostałymi instrumentami i działaniami marketingowymi. Decyzje podjęte w dziedzinie dystrybucji są najczęściej długofalowe, stąd wybór określonych rozwiązań może mieć istotny wpływ na kształtowanie pozostałych instrumentów marketingu. Zakres, w jakim dystrybucja towarów określa inne instrumenty marketingu oraz zostaje przez nie ukształtowana, jest różny w zależności od rodzaju branży, przedsiębiorstw produkcyjnych i struktury dystrybucji.

Instrumenty dystrybucji, w przeciwieństwie do innych instrumentów marketingu, są stosunkowo mało elastyczne. Wynika to, po pierwsze, z tego, że zależą one od czynników materialno- -technicznych. Ich zmiany ze względu na ograniczoną mobilność tych czynników wymagają często nowych inwestycji, np. sposób reklamowania towarów można zmienić szybko, ale sposób oferowania tych towarów – z reguły w dłuższym okresie. Istnieją co prawda pewne instrumenty o względnie dużej elastyczności (np. usługi dodatkowe), ale są one ograniczone wielkością zasobów przedsiębiorstwa. Po drugie, instrumenty dystrybucji nie są z reguły zmiennymi zależnymi przedsiębiorstwa produkcyjnego, zapewnienie zatem pożądanego sposobu oferowania towarów konsumentom wymaga niekiedy długofalowego oddziaływania na pośredników. Wykorzystywanie instrumentów dystrybucji nie jest wewnętrzną sprawą przedsiębiorstwa, lecz wymaga nawiązania kontaktów z innymi przedsiębiorstwami. Podjęcie i przerwanie kontaktów nie może następować szybko.

Od rozwoju instrumentów dystrybucji zależy, czy decyzje o ich wykorzystywaniu będą podejmowane z dużym wyprzedzeniem oraz jak często inne instrumenty marketingu będą dostosowywane do składników dystrybucji. Widać więc, że dystrybucję towarów kształtuje się nie tylko przy uwzględnieniu potrzeb i aspiracji konsumentów, lecz również przy uwzględnieniu innych instrumentów marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.