Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Z czego składa się rachunek bankowy

Jednostki budżetowe, ich gospodarstwa pomocnicze oraz zakłady budżetowe mogą posiadać rachunki bieżące. Jednostka budżetowa jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, której wydatki są pokrywane z budżetu, a jej ewentualne dochody są odprowadzane na rzecz właściwego budżetu. Realizacja wydatków jednostek budżetowych nie jest uzależniona od osiąganych przez nie dochodów, ze względu na przeważnie nieodpłatne świadczenia usług (np. w oświacie, wojsku, administracji państwowej). Przy dokonywaniu wypłat przyjmuje się zasadę, że wydatki mogą być dokonywane tylko do wysokości środków pieniężnych znajdujących się na tym rachunku.

Zakłady budżetowe są jednostkami wyodrębnionymi z jednostek budżetowych w celu prowadzenia odpłatnej działalności, np. usług komunalnych. Wpływy i wydatki zakładów budżetowych nie są objęte dochodami i wydatkami budżetu, tylko ich wyniki finansowe są rozliczane z budżetem. Zakłady budżetowe mają w banku rachunki bieżące, które służą gromadzeniu środków pieniężnych i pokrywaniu z nich kosztów własnej działalności. Mogą one także korzystać z kredytów i innych usług bankowych. Podobnie gospodarstwa pomocnicze są jednostkami wyodrębnionymi z jednostek budżetowych w celu wykonywania ubocznej lub pomocniczej działalności produkcyjnej bądź usługowej, np. gospodarstwa rolne, warsztaty szkolne. Gospodarstwo pomocnicze otwiera w banku rachunek bieżący, służący gromadzeniu środków pieniężnych i pokrywaniu z nich kosztów własnej działalności. Rachunki bankowe są numerowane w jednolity sposób, a każdy rachunek ma numer składający się z następujących elementów:

– numeru (symbolu) oddziału banku,

– numeru porządkowego rachunku klienta,

– numeru konta syntetycznego z rozwinięciem analitycznym.

Liczba 11101053 oznacza w tym przypadku XIII Oddział PBP w Warszawie, 11581 – jest numerem konta klienta, a reszta oznacza rachunek bieżący dla prywatnych podmiotów gospodarczych. Numer porządkowy rachunku (drugi element) przydzielany jest klientowi w kolejności zgłoszeń o otwarcie rachunku. W razie otwarcia mu kilku rachunków w ramach różnych kont bilansowych wszystkie rachunki otrzymują ten sam numer porządkowy. W przypadkach zamknięcia rachunku banki nie przydzielają tego numeru innym nowo otwieranym rachunkom przez okres od jednego roku do trzech lat. Poszczególne banki mogą mieć dodatkowe symbole, ale tylko po trzecim elemencie numeru rachunku.

Dyspozycje płatnicze zawierają numery rachunków bankowych, będące niejako skrótem adresu bankowego. Podanie dokładnej numeracji, zwłaszcza przy automatyzacji rozliczeń, warunkuje właściwe wykonanie przez bank zlecenia płatniczego klienta.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.