Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Cele polityki personalnej związane z konkurencją

Jak już wcześniej wspomniałem, gospodarka przełomu XX i XXI wieku jest nieporównanie bardziej konkurencyjna niż to miało miejsce wcześniej. Wzrost konkurencyjności i związanych z tym zagrożeń jest szczególnie silnie odczuwany w Polsce, która dokonuje przeskoku z na półautarkicznej gospodarki z okresu realnego socjalizmu do gospodarki otwartej w skali globalnej.

Najlepszym sposobem na sprostanie konkurencji, co oczywiste, jest poprawa jakości zarządzania (w tym strategii) oraz poprawa jakości pracy w każdym wymiarze i miejscu firmy. Niemniej to jeszcze nie wystarcza. Konieczne jest również spełnienie pewnych dodatkowych warunków, które też powinny być w obszarze zainteresowania polityki personalnej. Są to:

– zapewnienie sobie lojalności pracowników,

– wiedza o konkurentach,

– wiedza o rysujących się zmianach.

Nielojalni menedżerowie i pracownicy stanowić mogą ogromne zagrożenie dla finansów i bytu firmy. Mogą sprzedawać tajemnice produkcyjne, handlowe i finansowe firmy, ujawniać te plany i zamierzenia, które powinny być ściśle tajne, przechwytywać zamówienia i przekazywać je innym, zakładać spółki „pasożytujące” na przedsiębiorstwie (korzystając z usytuowania w strukturze władzy przedsiębiorstwa) i tak dalej. Nawet samo „tylko” złe mówienie o przedsiębiorstwie, jego wyrobach, usługach, kierownictwie, szkodzi firmie, odstraszając potencjalnych klientów, konkurentów i pracowników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.