Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

BIERNE OPERACJE BANKOWE

Banki gromadzą powierzone im środki pieniężne i inne walory, aby łącznie z kapitałami własnymi lokować je w udzielanych kredytach i innych operacjach czynnych. Bierne, czyli pasywne, operacje bankowe polegają na gromadzeniu depozytów jednostek gospodarczych oraz innych osób prawnych, a także wkładów oszczędnościowych gospodarstw domowych. Również emitowanie przez banki własnych papierów wartościowych oraz podejmowanie innych działań, zmierzających do powiększenia wartości materialnych będących w dyspozycji banków, należą do operacji biernych.

Do działalności znamionującej bank dyrektywy obowiązujące w Unii Europejskiej zaliczają „przyjmowanie wkładów lub innych pieniędzy społeczeństwa podlegających zwrotowi oraz udzielanie kredytów na własny rachunek”. Banki są zainteresowane gromadzeniem jak największych kapitałów obcych, aby móc nimi jak najdłużej obracać. W tym celu prowadzą politykę depozytową, mającą na celu konkurowanie z innymi bankami o zdobycie depozytów osób fizycznych i prawnych. Źródłem środków gromadzonych przez bank w operacjach biernych mogą być:

– wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych,

– pieniądz transakcyjny i lokaty terminowe jednostek gospodarczych gromadzone na rachunkach bankowych,

– lokaty przyjmowane od innych banków,

– kredyt refinansowy zaciągany w banku centralnym (NBP),

– własne papiery wartościowe emitowane przez bank.

W banku emisyjnym bierną operacją jest emitowanie znaków pieniężnych. Głównym źródłem pochodzenia środków obcych są gromadzone przez polskie banki wkłady oszczędnościowe gospodarstw domowych i pieniądz transakcyjny podmiotów gospodarczych. Gospodarstwa domowe gromadzą oszczędności w złotych przede wszystkim na rachunkach terminowych. Ich depozyty na żądanie stanowiły do kilkunastu procent lokowanych środków. Natomiast podmioty gospodarcze utrzymują większość środków, stanowiących pieniądz transakcyjny, na rachunkach a vista, chociaż czasowo wolne środki lokują także na wyżej oprocentowanych rachunkach terminowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.