Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Bank i wniosek kredytowy

Na wstępie inspektor kredytowy ocenia, czy zapotrzebowanie nie przekracza faktycznych i formalnych możliwości udzielenia kredytu przez bank. Dotyczy to zwłaszcza większych kredytów, ponieważ bank musi dysponować w proponowanym okresie odpowiednimi środkami. Formalne ograniczenia wysokości kredytu wynikają z prawa bankowego. Suma wierzytelności wynikająca z udzielonych kredytów i gwarancji oraz innych wierzytelności nie może przekroczyć w stosunkach z jednym podmiotem gospodarczym lub grupą powiązanych kapitałowo i organizacyjnie podmiotów – 25% funduszy własnych banku. Ponadto zarząd banku ma obowiązek zgłaszać Komisji Nadzoru Bankowego (por. s. 66) fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku. Zapobieganie nadmiernej koncentracji udzielonych kredytów ma na celu ograniczenie ryzyka bankowego. W przypadku większości wniosków kredytowych ich wysokość nie przekracza obowiązujących norm, ale w bankach o niższych funduszach własnych może to mieć znaczenie. Przy wstępnej ocenie wniosku kredytowego bierze się także pod uwagę cel przyszłego kredytu. Ocena może dotyczyć przewidywanej koniunktury gospodarczej (np. przy inwestowaniu w określoną produkcję), a także preferencji wynikających z polityki kredytowej banku.

Gdy wniosek kredytowy sprosta powyższym wymaganiom, inspektor kredytowy przystępuje do wstępnej oceny kredytobiorcy. Ma to szczególne znaczenie wobec nowych, nie znanych bliżej bankowi, kredytobiorców. Bank zbiera informacje o ich dotychczasowej działalności i wywiązywaniu

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.