Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!

Badanie zdolności kredytowej

System doradczy dotyczący kredytowania wspomaga pracowników banku w trakcie kontaktów z klientem mającym zamiar uzyskać kredyt. Tego rodzaju system składa się najczęściej z następujących modułów:

– analiza zdolności kredytowej klienta,

– wybór rodzaju kredytu,

– analiza zabezpieczenia kredytu,

– przygotowanie umowy.

Najważniejszym i najbardziej złożonym modułem jest moduł pierwszy. Trzeba zaznaczyć, że w bankach przygotowywane są niekiedy systemy ekspertowe, których funkcje ograniczają się do zadań realizowanych przez ten moduł. W trakcie wykonywania tego modułu wyjaśniane jest, czy określone cechy osobowe klienta, jego status finansowy upoważniają do udzielenia mu kredytu. W procesie ustalania odpowiedzi na to pytanie bierze się pod uwagę wiele szczegółowych informacji dotyczących samego klienta i jego pozycji finansowej. Baza wiedzy tego modułu zawiera m.in. kryteria oceny zdolności kredytowej klienta, przy czym powinni je określić eksperci z długoletnią praktyką bankową w komórkach kredytowania.

Jeżeli badanie zdolności kredytowej wypadnie pozytywnie, wówczas można przystąpić do realizacji kolejnego modułu, a mianowicie wyboru rodzaju kredytu. W module tym korzysta się z charakterystyki klienta przygotowanej w module analiza zdolności kredytowej klienta oraz bierze się pod uwagę życzenia i preferencje klienta odnośnie do kredytu. Wybór jednego lub kilku rodzajów kredytów następuje po uwzględnieniu pewnej liczby kryteriów zapisanych w bazie wiedzy modułu. Jeżeli proponowany jest więcej niż jeden rodzaj kredytu, to kontynuuje się dialog z klientem, którego wynikiem jest wskazanie jednego rodzaju kredytu, jako najbardziej odpowiedniego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.