Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Banki gromadzą powierzone im środki pieniężne i inne walory, aby łącznie z kapitałami własnymi lokować je w udzielanych kredytach i innych operacjach czynnych. Bierne, czyli pasywne, operacje bankowe polegają na gromadzeniu depozytów jednostek gospodarczych oraz innych osób prawnych, a także…
Czytaj więcej...

Rozwiązania instytucjonalne – dalszy opis

Decentralizacja w zakresie ustalania lub zmian cen na produkty ułatwia opracowanie pożądanej struktury marketingu w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem wszystkich zależności występujących między jego instrumentami. Nie oznacza to, że…

Racjonalizacja treści pracy

Analityków pracy w Polsce, jak już wcześniej wspomniano, praktycznie nie ma. Normiści w przeszłości zajmowali się głównie stanowiskami bezpośrednio produkcyjnymi30. Kierownicy nie zawsze chcieli i umieli dokonywać właściwych podziałów i…

Public relations

Public relations to najtańszy sposób na rozreklamowanie siebie i swojej firmy przed szerszą publicznością za pomocą mediów. Public relations, czyli PR, jest dlatego tak istotną dziedziną działalności, ponieważ daje Ci darmową możliwość…

Wskaźniki ekonomiczno-ubezpieczeniowe

Działalność ubezpieczeniowa odgrywa znaczącą rolę w życiu gospodarczym zarówno krajów wysoko rozwiniętych, jak i krajów rozwijających się. Niewątpliwie oprócz podstawowych funkcji ekonomicznych i społecznych, jakie identyfikujemy z…

FORMY PIENIĄDZA CZ. II

Oznacza to, że prawo przypisuje banknotom moc zwalniania ze zobowiązań, a nikt nie może odmówić przyjęcia w nich zapłaty. W Polsce wzory i wartość nominalną banknotów oraz wzory, wartość nominalną, stop i wartość bilonu ustala prezes…