Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

25 sierpnia 2017

Sfera zainteresowań ubezpieczeń

Dlaczego nieznana i co powoduje, że strata, o której mowa, mimo że jest stratą nieznaną leży w sferze zainteresowań ubezpieczeń? Cechą charakterystyczną działalności ubezpieczeniowej jest fakt, że nie wszystkie zdarzenia mogą być objęte…