Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

23 sierpnia 2017

Jedno z najwcześniejszych zamówień pochodziło od Vicki Espin i jej męża Neila. Dałem im dziesięcioprocentowy upust za podwójne zgłoszenie. Pamiętam, jak zapisałem dane ich karty kredytowej, numer telefonu i zainkasowałem 3600 funtów. Menedżer w moim banku po powrocie z wakacji zadzwonił do mnie i…
Czytaj więcej...

Europejska Unia Monetarna

Z początkiem 1999 r. powołano Europejską Unię Monetarną (European Monetary Union - EMU), nazywaną także Europejską Unią Walutową. Do EMU przystąpiło jedenaście państw spośród piętnastu państw członkowskich Unii Europejskiej wstrzymały się…

Sprzedaż usług i ich reklama

Cechą charakterystyczną marketingu sieciowego jest dwu- kierunkowość działalności. Pierwszy kierunek polega na współpracy i „odsprzedaniu” samego pomysłu innym osobom. Osoba działająca w imieniu przedsiębiorstwa (stosującego tę formę…

BIERNE OPERACJE BANKOWE

Banki gromadzą powierzone im środki pieniężne i inne walory, aby łącznie z kapitałami własnymi lokować je w udzielanych kredytach i innych operacjach czynnych. Bierne, czyli pasywne, operacje bankowe polegają na gromadzeniu depozytów…