Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

22 sierpnia 2017

Rozwiązania instytucjonalne – dalszy opis

Decentralizacja w zakresie ustalania lub zmian cen na produkty ułatwia opracowanie pożądanej struktury marketingu w przedsiębiorstwie, z uwzględnieniem wszystkich zależności występujących między jego instrumentami. Nie oznacza to, że…

Racjonalizacja treści pracy

Analityków pracy w Polsce, jak już wcześniej wspomniano, praktycznie nie ma. Normiści w przeszłości zajmowali się głównie stanowiskami bezpośrednio produkcyjnymi30. Kierownicy nie zawsze chcieli i umieli dokonywać właściwych podziałów i…