Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

20 sierpnia 2017

Kompetencje na trzecim poziomie kierowania

Na III poziomie kierowania najważniejsza jest wiedza zawodowa w dziedzinie wiodącej w danej komórce organizacyjnej. Jeżeli tą dziedziną jest informatyka, kierownik zespołu informatycznego powinien być człowiekiem, którego wiedza na temat…

Badania eksplanacyjne w marketingu

Analiza przypadków jest związana z rozpatrzeniem konkretnych sytuacji odnoszących się do badanych zjawisk. Konkretne sytuacje są, oczywiście, odpowiednio dobrane (pozytywne i negatywne przykłady rozwoju zjawiska). Dzięki analizie takich…

Nietypowa koncepcja banku elektronicznego

Bankomat on-line jest bezpośrednio połączony z bankowym systemem informatycznym za pośrednictwem sieci. Umożliwia wypłatę gotówki do wysokości salda bez limitowania. Charakteryzuje się większym bezpieczeństwem, wynikającym z minimalnego…