Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

19 sierpnia 2017

Ryzyko – niepewność

Utożsamianie ryzyka z niepewnością wprowadza zamieszanie pojęciowe w ogólnej teorii ryzyka, gdyż niepewność w tej teorii jest traktowana jako element ściśle skorelowany z ryzykiem, nie zaś jako źródło jego istnienia. Definicja ta pochodzi…

Metody portfelowe w marketingu

Metody portfelowe stanowią zbiór narzędzi umożliwiających Istota dokonanie oceny różnych możliwości działania oraz określenie metod przyszłej pozycji przedsiębiorstwa. Nazwa metod wywodzi się z finansowych analiz portfela papierów…

Z czego składa się rachunek bankowy

Jednostki budżetowe, ich gospodarstwa pomocnicze oraz zakłady budżetowe mogą posiadać rachunki bieżące. Jednostka budżetowa jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną, której wydatki są pokrywane z budżetu, a jej ewentualne dochody są…