Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

17 sierpnia 2017

Zarządzanie strategiczne bankiem

Pojęcie strategii, pochodzące od greckiego słowa strategos - przywódca, wódz, dowodzący, oznacza kierowanie wojskami z pozycji naczelnego wodza, planowanie bitwy i sztukę wojenną, a więc przygotowanie i prowadzenie wojny jako całości. Do…

Zostań cztonkiem organizacji biznesowej

Pamiętaj, że wizytówka ma dwie strony. Po wyborze odpowiedniego wzoru, wydrukuj jeden egzemplarz w celach testowych. Następnie jak najszybciej odwiedź lokalne drukarnie i zdobądź ich cenniki i próbki ich pracy. Im więcej wizytówek zamówisz…