Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

15 sierpnia 2017

Uwzględnianie przede wszystkim rynkowego aspektu produktu Profil jako instrumentu marketingu powoduje, że produkt nie może właściwości być rozpatrywany w sposób niezależny od zmian sytuacji i potrzeb rynkowej i potrzeb konsumenta. Właściwości produktu są istotne z punktu widzenia potrzeb…
Czytaj więcej...

Pozostałe funkcje firm ubezpieczeniowych

Pozostałe funkcje reasekuracji zależą w większości przypadków od sytuacji, w jakiej znajduje się dane towarzystwo lub rodzaju ryzyk, jakie mogą być cedowane. I tak istnieje tzw. reasekuracja finansowa, która pozwala na czasowe lub stałe…

WEWNĘTRZNY RYNEK PRACY

Rynek wewnętrzny, szczególnie w dużej firmie, jest nie mniej ważny niż rynek zewnętrzny Jeden i drugi wymaga rozpoznania bądź analiz. Jeden i drugi powinien być rynkiem elastycznym. Jeden i drugi rynek pracy powinien być objęty,…

Badanie zdolności kredytowej

System doradczy dotyczący kredytowania wspomaga pracowników banku w trakcie kontaktów z klientem mającym zamiar uzyskać kredyt. Tego rodzaju system składa się najczęściej z następujących modułów:

Instrumenty związane z produktem – konstytucja

Programując i organizując swoją działalność, przedsiębiorstwo staje przed problemem wyboru oraz celowego kształtowania instrumentów i działań związanych z produktem, które muszą być stosowane i rozwijane, aby działalność ta okazała się…