Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

13 sierpnia 2017

Formułowanie konkretnych strategii w marketingu

Cele marketingowe są najczęściej uzgadniane przez kierownictwo firmy z tymi, którzy będą dążyli do ich osiągnięcia (dyrektorami, menedżerami marketingu i sprzedaży i tak dalej). Ważne jest, aby nie wyznaczać zbyt wielu głównych celów -…

Hurtownie danych – dalszy opis

Głównym celem instalowania hurtowni danych jest wsparcie końcowych użytkowników (decydentów) w procesie podejmowania decyzji zgromadzonymi już danymi w systemach transakcyjnych. Aby hurtownia danych stanowiła podstawę do podejmowania…

Procedura segmentacji rynku – dalszy opis

Najczęściej wykorzystywanymi kryteriami są potrzeby, postawy, styl żyda, kryteria psychograficzne lub też postrzegane przez konsumentów korzyści z użytkowania produktu. W charakteryzowanej procedurze segmentacyjnej szeroko stosuje się…

Koncepcja franchisingowa

W praktyce często zdarza się łączony system opłat: procent od obrotu jest uzupełniony stałą opłatą minimalną. Franchisobiorca będzie musiał kupić wyposażenie, aby rozpocząć działalność. W niektórych przypadkach franchisodawca nie ingeruje…