Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

12 sierpnia 2017

Czynnikami mającymi istotny wpływ na wybór środków reklamy są określone motywy, postawy i sposoby postępowania odbiorców informacji. Czynniki te wpływają na treść przekazywanych informaq'i, ale decydują również o wyborze środków reklamy przekazujących określoną informację. W przekonujący sposób…
Czytaj więcej...

Przeciwdziałanie bezrobociu

Samopoczucie i zachowania bezrobotnych zmieniają się w czasie, zgodnie z tzw. krzywą Clarka. Bezrobocie - szczególnie wysokie, strukturalne i długookresowe - jest zjawiskiem społecznym jednoznacznie negatywnym, ponurym, patogennym i…

Kultura i pochodzenie osób na prezentacji

Jeśli mamy do czynienia z publicznością składającą się głównie z imigrantów, których język ojczysty jest inny niż nasz, powinniśmy uważnie dobierać słownictwo. Warto również skorzystać z pomocy wizualnych, aby słuchacze lepiej zrozumieli…

POLECENIE PRZELEWU CZ. II

Polecenia przelewu mogą być składane bezpośrednio w banku przez pracowników przedsiębiorstwa, przesyłane pocztą lub doręczane przez wierzyciela. Przyjęte przez oddział banku polecenie przelewu powinno być zaksięgowane i wykonane w tym…

Składniki organizacji jako elementy jej struktury

Człowiek jest osobliwym składnikiem organizacji, z czego muszą sobie zdawać sprawę menedżerowie kształtujący jej strukturę. Jest on bowiem podmiotem, tzn. osobą poznającą, myślącą, przeżywającą, działającą. Jako podmiot posiada własną…