Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

11 sierpnia 2017

Zakres powiązań między najważniejszymi grupami podmiotów na rynku a zakładami ubezpieczeń przedstawiono na poniższym schemacie (rys. 4). Można łatwo zauważyć, że podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową mogą również dawać istotny impuls do rozwoju innych firm i instytucji na rynku. Wysoki…
Czytaj więcej...

Podniesienie finansowej siły ubezpieczyciela

Ostatnią istotną funkcją reasekuracji jest podniesienie finansowej siły ubezpieczyciela. Praktycznie we wszystkich krajach - w tym w Polsce - istnieją regulacje prawne, określające jak wielkie ryzyko może wziąć na siebie ubezpieczyciel lub…

Budżet marketingu mix dla firmy Hair Style

Przystępując do opisu polityki produktu, właścicielka Hair Style miała dość łatwe zadanie, gdyż wszystkie rodzaje świadczonych przez nią usług są w fazie wprowadzania na rynek. Pozostało ustalenie procentowej struktury sprzedaży. W…

Zasady przygotowywania prezentacji

Aby wzbudzić zainteresowanie dziennikarza, musisz poznać arkana przygotowywania prezentacji. Nie wymaga to opanowania magicznych zaklęć, konieczne jest jednak dobre poznanie czasopisma, do którego się zwracasz. Dzięki temu zdołasz…

Struktura produktów a cykl życia produktu

Poszczególne fazy cyklu życia produktu można wyodrębnić nie tylko na podstawie zmian zachodzących w wielkości sprzedaży produktu, lecz również na podstawie wielkości zysku realizowanego w poszczególnych fazach oraz rozmiarów i rodzaju…