Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

10 sierpnia 2017

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania - jaką formę prawną wybrać dla nowego przedsięwzięcia - należałoby zastanowić się, skąd pochodzić może kapitał w nie inwestowany. Można wyodrębnić dwie podstawowe kategorie źródeł kapitału:
Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwa wielosklepowe

Ważną rolę w zaopatrzeniu ludności miast spełniają sklepy ogólnospożywcze, a ludności wiejskiej - sklepy spożywczo-przemysłowe. Pierwsze z nich oferują także niektóre artykuły nieżywnościowe, głównie gospodarstwa domowego, drugie zaś, ze…

ZASADY ROZRACHUNKÓW MIĘDZYBANKOWYCH

Warunkiem przeprowadzenia rozrachunku między dwoma bankami jest posiadanie przez zleceniodawcę niezbędnych środków na jego rachunku bieżącym w NBP. Rachunki bieżące otwierane dla poszczególnych banków przez NBP służą między innymi…

KREDYT DŁUGOTERMINOWY – HIPOTECZNY

Kredyty długoterminowe mają zazwyczaj charakter inwestycyjny. Finansują one budowę i rozbudowę zakładów przemysłowych, budownictwo mieszkaniowe, inwestycje rolne (np. melioracje), inwestycje komunalne itp. Jeśli kredyty udzielone są pod…

INKASO DOKUMENTOWE

Inkaso dokumentowe (ang. documentary collection, niem. Inkasso) jest usługą bankową i uwarunkowaną formą rozliczeń, a należy do powszechnie stosowanych sposobów rozliczeń w obrotach zagranicznych.

Program szkoleniowy oraz koncepcje reklamowe

Biorca ma prawo i jest obowiązany wziąć udział w programie szkoleniowym (szkolenie przejść muszą również najęci przez niego pracownicy). Najczęściej programy szkoleniowe organizowane przez dawców są bezpłatne. Pokrywane są przez…