Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

6 sierpnia 2017

Poszczególne podzbiory nie mogą być traktowane jako niezależne od siebie sposoby działania w dziedzinie sprzedaży oraz kształtowania zjawisk rynkowych. Niezależne od siebie opracowywanie tych podzbiorów powoduje, że przestają one być częściami składowymi instrumentalno-czynnościowej sfery…
Czytaj więcej...

Rodzaje testów

Posługiwanie się niewłaściwie opracowanym i znormalizowanym testem może przynieść więcej szkody niż korzyści. Wyróżnia się kilka grup testów:

TELETRANSMISJA

Korzyści płynące z kompleksowej komputeryzacji oddziałów operacyjnych danego banku mogą być zwielokrotnione przez połączenie ich teletransmisją. Jeszcze większą korzyść przynosi łączenie teletransmisją oddziałów operacyjnych różnych…