Chcesz sprzedać gotowe spółki w Warszawie? Usługi: obsługa księgowa, windykacja sądowa, optymalizacja podatkowa!
dzienne archiwum

5 sierpnia 2017

William Davis powiedział kiedyś: „Lubię taki rodzaj humoru, który sprawia, że śmieję się przez pięć sekund, a zastanawiam przez dziesięć minut”. Elementy humorystyczne - zarówno we wstępie, jak i w pozostałej części prezentacji - stanowią wspaniały dodatek. Śmiech rozluźnia i relaksuje słuchaczy i…
Czytaj więcej...

BANKI I SYSTEM BANKOWY CZ. II

Rozkwit przemysłu i handlu w XVIII i XIX wieku wywołał powstanie wielu banków, nazywanych wówczas bankami kredytowymi. Istniejące już banki emisyjne nie mogły, z racji swych funkcji, bezpośrednio angażować się w finansowanie transakcji…

Struktura sfery badawczej – dalszy opis

Badania te mają dostarczyć informaq'i o kierunkach i możliwościach rozwoju procesów techniczno-technologicznych, o możliwościach usprawnień organizacyjnych oraz o aktualnych i przyszłych zasobach przedsiębiorstwa i związanych z tym…